Natuur

Proefproject Lippenbroek

 Proefproject Lippenbroek is een GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) met GGG-werking. Tijdens stormvloeden (gemiddeld één keer per jaar) wordt het GOG gevuld via een verlaagde overloopdijk. Daarnaast zorgt een goed ontworpen sluissysteem voor een beperkte wateruitwisseling tss het overstromingsgebied en de Schelde. Tweemaal per dag stroomt het water bij hoogwater binnen via de inlaat en bij laagwater terug via de uitlaat. De uitwateringssluis is voorzien van een terugslagklep (en vuilrooster). Doel is het verkrijgen van overstromingspercentages die vergelijkbaar zijn met deze van natuurlijke schorren en het behoud van de springtij-doodtijvariatie (zie ‘Werkingsprincipe van een GOG/GGG’).

In 2006 begon Lippenbroek te functioneren als een zoetwater slikken en schorren habitat. Twee jaar van intensieve monitoring door Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen als het Waterbouwkundig Laboratorium, tonen het potentieel van deze aanpak. Voormalig akkerland evolueert naar een slik-schor ecosysteem. De vegetatie toont een opeenvolging van pioniersplanten tot typische estuariene en wetland-soorten, gedreven door de ingestelde getijvariatie. Dezelfde evolutie, kolonisatie door de typische estuariene en wetland-soorten, is ook waargenomen voor zoöbenthos, vissen en vogels. Daarnaast is een uitgesproken springtij/doodtij-variatie gerealiseerd en worden sedimentatie-erosie patronen waargenomen die vergelijkbaar zijn met deze op natuurlijke schorren.