Vissen

Oude Durme

Door het rechttrekken van de Durme in 1937 ontstond op de grens van Hamme en Waasmunster een afgesloten, visrijke meander van bij 3 km lang en gemiddeld 50 meter breed.
Naast de natuurlijke oevers die soms verstevigd zijn met schanskorven of breuksteen heeft men ook rietoevers en oeverstroken met moerasplanten.

De meest voorkomende vissoorten zijn blankvoorn, brasem, baars, paling, pos, rietvoorn en snoek. Geregeld vangt men ook grondel en zonnebaars.  Sporadisch eens snoek of zeelt.

Het vissen op de Oude Durme is toegestaan voor wie een visverlof van de Vlaamse Gemeenschap heeft en dit in de daarin voorziene perioden.

Dender

De Dender is een typische neerslagrivier en kan daardoor veranderen van rustig tot snelstromend. De breedte varieert van 12 tot 50 meter en de diepte gaat tot 4 meter.
De oevers zijn doorgaans verstevigd.  De bedding loopt schijn tot ca. 5 meter van de oever, waar de vaargeul begint.  Door sluiswerking en wind ontstaat soms een zeer typische visserij met onderstroming.

De meest gevangen soorten zijn baars, blankvoorn, paling en rietvoorn.  Ook Bittervoorn, grondel, giebel, karper, kolblei, rietvoorn, snoek en snoekbaars worden geregeld gevangen.  Sporadisch zelfs winde, zeelt en zonnebaars.

Vissen op de Dender is toegestaan voor wie een visverlof van de Vlaamse Gemeenschap bezit; in de periodes die op het verlof staan aangegeven.

Opmerkingen

Op sommige plaatsen zijn bruggen, sluizen of paaizones aangelegd.  Vissen is in deze zones verboden!

De gespoelde put

Dit waterbekken van 2 Ha heeft een variërende diepten van 1,5 tot 4 meter.  De over is grotendeels vrij.  Slechts op enkele plaatsen staan rietkragen en waterplanten.
Het goede visbestand bestaat voornamelijk uit soorten die voor visserij zeer interessant zijn.  Karper en brasem zijn de meest gevangen vissen.

Vlak naast het water is een grote parking voorzien.  Geregeld worden viswedstrijden georganiseerd.
Vrij vissen is toegestaan voor wie in het bezit is van een dagvergunning of een seizoenskaart.